НИЕ СМЕ РАЗЛИЧНИ, НИЕ СЪДЕЙСТВАМЕ ЗА ВАШИЯ ПАЗАР!

Организиране на национални и фирмени участия в световни и международни специализирани изложения, панаири и изложби

ПОВЕЧЕ

Успехът на всеки изложител е и наш успех

About Us Нашата мисия е в подпомагането на българските предприемачите да изградят своя бизнес, да популяризират своите продукти на световния пазар. Ето защо правим всичко възможно, за да създадем благоприятна среда.

Опитът постигнат през изминалите години, получените много международни награди и отличия, доказват нашият професионализъм в провеждането и организирането на участия в световни изложения, международни панаири и изложби.

Ние сме готови за диалог и идеи, които да направят Вашето участие ефективно и резултатно.

Тук можете да намерите информация за събития, предстоящи изложения, панаири и изложби, които фирма ЕКСПОЦЕНТЪР ООД организира.

СЪБИТИЯ

ОТ ИДЕЯТА ДО ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Подготовката и организирането на индивидуален или групов изложбен щанд е сложен процес, който изисква познания и опит. За повишаване ефективността и подобряване на резултатите на всеки един изложител, ние предоставяме пълно обслужване. Разполагаме с всички необходими технологии и умения в организирането на прояви от различни типове и нива.

  Изготвяне на концепция и идеен проект

  Проектиране на изложбен щанд

  Изграждане на щанд по проект

  Художествено - пространствено оформление

  Акредитация

  Презентация на фирми и техните продукти

  Организиране на кетъринг

  Организиране на пресконференции

  Организиране на анимационна (културна) програма

Изложенията са една от най-ефективните маркетингови стратегии за качественото представяне и идеална възможност за осъществяване на бизнес сделки с настоящите и бъдещите бизнес партньори. За представяне в панаири и изложения предлагаме изграждане и демонтаж на изложбени щандове, както и допълнителни дейности и услуги - монтаж на подово покритие, графични елементи, ел. инсталация и осветление, водни връзки, телекомуникационни връзки, оборудване и обзавеждане и др.

Модулни изложбени щандове
Използвайки голям набор от стандартни компоненти, които се сглобяват бързо и лесно е идеалното решение за участие в панаир и изложения с конструкция тип MERO и OCTANORM.

Индивидуални и колективни изложбени щандове
Щандове с максимален ефект, без дълготрайни инвестиции, с разнообразни решения и по-висок елемент на представяне.

Рекламата по време на изложение е важна, защото тя засилва присъствието и улеснява разпознаването на фирмата. Печатни и електронни материали са ефективен начин за промотиране. Този вид комуникация има голяма сила на въздействие, когато са изпратени преди събитието и след него, като крайна промоция. Нашите специалисти предоставят услуги в изработването на:

  Графични елементи

  Печатни рекламни материали

  Винили, PVC, пана, банери и др.

  Сувенири

Експоцентър ООД разполага със собствен транспорт за превоз на експонати, мостри и изложбена конструкция. Спедиторската обработка на пратки се извършва на територията на България и на територията на съответното Международно изложение и включва:

  Подготовка и обработка на документи

  Организиране на транспорта до и от чужбина

  Транспорт на експонати/мостри до съответното изложение

  Товаро-разтоварен превоз до щанд (митнически склад) и обратно

  Складиране

СВЕТОВНИ ИЗЛОЖЕНИЯ

Категория: Световно универсално изложение - ОТЛОЖЕНО
Период: 20.10.2020 – 10.04.2021 нови дати 1.10.2021 - 31.3.2022
Тема: Свързване на умовете, създаване на бъдещето
Очаквани посетители: 25,000,000

Expo 2020 ще се проведе в Дубай в Обединените Арабски Емирства. Площта на изложението, ще покрива общо 438 хектара и се намира в южния квартал на Дубай, близо до Ал Макдум Интернешънъл Летище.

Държавите-членки на BIE избраха ОАЕ за домакин на Expo'2020 по време на Общото събрание на 27 ноември 2013 г., В края на 2013 г. Дубай заслужено спечели кандидатурата за домакин Експо'2020. По този начин ОАЕ ще посрещне безпрецедентни 25 милиона посетители в продължение на шест месеца и ще постави страната в центъра на международната сцена в навечерието на нейния Златен юбилей.

Expo'2020-Дубай беше официално регистрирано на Общото събрание на 25 ноември 2015 г.

Expo'2020 в Дубай ще бъде първият, който ще се проведе в региона на МЕАСА (Близкия изток, Африка и Южна Азия). Expo'2020 ще бъде основната международна платформа за свързване, за да помогне на пионерите за нови партньорства за растеж и устойчивост за бъдещето и всички очи ще бъдат насочени към Дубай. Градът на иновациите ще направи невъзможното възможно!

С кандидатурата на Дубай за домакин на Expo'2020, ОАЕ избраха темата: Свързване на умовете, създаване на бъдещето".

Строителството започна през 2015 г. и е планирано да бъде завършено до 2019 г., което позволява тестване на готовност в мрежи, системи и технологии.

Expo'2020-Дубай се стреми да осигури най-доброто зрително преживяване!

ПОДТЕМИ:

Експо'2020-Дубай се организира под надслов "Свързване на умовете, създаване на бъдещето", като това е изразено в три подтеми: мобилност, устойчивост и възможности.

Свързване на умовете, създаване на бъдещето

Светът никога не е бил по-свързан и възможностите за споделено мислене, за колективно развитие и за ползотворна търговия.

Нациите и организациите, които участват в изложението, както и милионите, които посещават, ще проучат силата на връзките в сферите на възможностите, мобилността и устойчивостта - трите подтеми на Expo'2020-Дубай.

 Възможност: Отключване на потенциала на индивидите и общностите за оформяне на бъдещето.

 Мобилност: Създаване на по-интелигентно и по-продуктивно движение на хора, стоки и идеи.

 Устойчивост: Спазване и балансиране със света, в който живеем.

Амбицията на Expo'2020-Дубай е да създаде световна дискусионна платформа и истински трамплин за творчество чрез иновативни павилиони и дейности. Пространствената организация на площта олицетворява темата и подтемите на Експо, вдъхновени от местния градски дизайн, архитектура и природната среда. Освен това концепцията за устойчивост се интегрира в планирането на обекта и неговата употреба, както по време на така и след изложението.

Основният план на Експо'2020 включва три зони, по една за всяка от избраните подтеми на "Възможност, мобилност и устойчивост" и всички се сближават на централен площад, наречен "Al Wasl", което означава "връзката". Ограденият район ще заема 200 хектара, а останалите 240 хектара ще разполагат с помощни съоръжения и съоръжения, включително и селището Expo'2020 Village за настаняване на персонала, складове, логистика, транспортни възли, хотели, търговски обекти и обществен парк. Изложението ще има капацитета да посрещне до 250,000 души на ден.

Организация: Международно Бюро за изложения – BIE
Седалище: Париж

Международното бюро за Изложения (BIE) е създадена от дипломатическа международна конвенция, подписана в Париж, през 1928 година. Нейната функция е да регулира честотата и качеството на излoженията, покриващи всички международни изложения от нетърговски характер (различни от чисто художествени изложби и панаири) с продължителност повече от три месеца, които са официално предложение от една нация. Поканите за участие до други страни се изпращат по дипломатически канали. BIE не се занимава с търговски панаири и степента на търговска дейност, извършвана на изложения на BIE е внимателно регулирана.

Защо е създадено BIE?
Първото международно изложение по принцип се счита, че е проведено в Лондон през 1851 година. Успехът на това събитие, предизвиква много успешни изложби по целия свят. Така например, в Парижкото изложение през 1889 г. може да се помни създаването и изграждането на Айфеловата кула. Но тъй като броят на тези събития се увеличи, става ясно, че трябва да се предприемат някои мерки за контролиране на честотата и качеството на изложенията. В Конвенцията за международните изложби от 1928, BIE установи и изложи прости правила, с което ограничава броя на изложения, които могат да се провеждат и определи техните характеристики. Оригиналът на Конвенцията 1928 е изменена с различни допълнителни протоколи, но основната рамка на тази конвенция е валидна и днес.

Как функционира BIE?
Генералният секретариат на BIE, която се намира в Париж, се ръководи от генералния секретар. Френското външно министерство носи официални дипломатически отношения с BIE.
Състав на BIE - в момента включва 155 страни (членове) - е отворена за всяко правителство, от присъединяване към Конвенцията от 1928 г. и Протокола за международни изложби от 1972 г. Годишна такса се начислява на принципите на Организацията на обединените нации за тези вноски. Значителна част от доходите на BIE произлиза от регистрационните такси за провеждане на изложения и от процент на входни такси, за всяко изложение.
Независимо от броя на делегатите всяка държава-членка разполага с един вот при гласуване. За работата на асамблеята е необходим кворум от делегатите - 2/3 от страните - членки.
Към Генералната асамблея функционират следните комисии: изпълнителна комисия - която дава мнение относно категорията на подлежащото за регистрация изложение; комисия по информацията; комисия по регламентите; комисия по бюджета.
Общите събрания на BIE се провеждат два пъти годишно в Париж под председателството на Председателя на BIE. Тези срещи са с участието на всички държави-членки и наблюдатели. Делегатите разглеждат заявленията за нови проекти за изложения и докладите за вече регистрирани изложения, които са в по-напреднал етап.
Изпълнителният комитет оценява нови проекти за изложения и упражнява контрол на различните аспекти на подготовката на изложбите, като правило Комитетът се занимава с подробна документация и техническите изисквания на изложенията, както и с вътрешните правила на BIE.
Всяка от четирите комисии има председател, който в същото време е заместник-председател на BIE. Тези осем членове формират контролен орган, който оценява дейността на BIE като цяло в подготовката за летни и зимни Общите събрания. Членовете на Комитетите се избират от Общото събрание.

Регистрация на изложенията
Контрол не само на честотата и качеството на изложби, но и по-специално, и условията за участие на международните участници е непрекъснат процес, извършвани от BIE от началото на всеки проект. Съществуват три основни стъпки за подготовка на изложение, които трябва да се следват, за да се постигне съществено значение за регистрация.
Първо - официална номинация на нов проект, в която трябва да се уточни датата на откриване и закриване, темата на изложението и неговия правен статут. BIE предварително извършва проверка за реализиране на идеята и оценка на място на проекта. Водени от един заместник-председател на BIE, екип проверява на място подробната информация за техническото и финансово естество на проекта и изисква допълнителни доказателства за реализацията му.
Второ - Това задълбочено проучване е основа за доклада, който се представя на Изпълнителния комитет за обсъждане и след това на Общото събрание за одобрение. Ако проектът е успешен и е постигната подкрепа от страна на тези органи, събранието ще реши с тайно гласуване за "определяне на датата на изложението" и избора на страна-кандидатка, която ще бъде домакин на следващото изложение.
Третият и последен процес е регистрация на изложбата, на основата на официалния преглед и приемане на общите правила и проект на договор за участие в Асамблеята. Завършването на процедура за регистрация (което може да отнеме до три години) се характеризира с присъждането на флага на BIE.
Това е и точката, след която правителството на всяка страна-домакин може да започне да изпраща покани по дипломатически път до други страни да участват в изложението. Без регистрация, изложения не могат да търсят подкрепата на държавите-членки на BIE, които всъщност са забранени от участие във всички случаи, които могат да нарушават BIE конвенция. Регистрация показва тържествено приемане от правителството на приемащата страна на своя отговорност да се прилагат и поддържат регламентите. Чрез този BIE процес се подкрепя и поддържа бъдещото развитие на международните изложения е са защитени интересите на всички държави - членки.
По време на изложение, BIE поддържа функции по контрол чрез колегията на комисарите. Тя се състои от членове, които са представители на правителствата, участващи в изложението и избран Управителен комитет, който поддържа тесни връзки не само с организаторите на изложението, но и с BIE.

Категории на изложенията
От най-ранната дата, BIE е приел необходимостта да се разграничат две категории на изложения:
[6~  големи събития, които са с продължителност от шест месеца и с една тема от общ характер - универсални;
  по-кратки, по-икономични събития, когато темата е по-точна - специализирани.

Oтличителни характеристики на изложенията
Периодичност: на всеки пет години
Продължителност: 6 месеца най-много
Площ: не се ограничава
Тема: Общи
Международно признато изложение
Продължителност: 3 месеца (най-много)
Площ: 25 дка
Тема: специализиранаЛондон, 1851
Първoто универсалено и международно изложение в съвременния смисъл на думата се е състояло през 1851г. в Лондон, столицата на Англия, водеща световна индустриална сила, която със своята огромна империя са се възползвали щедро от свободната търговия и просперитета на Викторианската епоха. Изложбата е с огромен успех.

Всеки народ е поканени да участват в изложението, което представлява списък на всички клонове на човешката дейност. Париж пое и организираната блестящи изложби през 1867г., 1878г., 1889г. и 1900г. Скоро други големи центрове са били също така настойчиви да приветстват занаятчии и производители от цял свят, а сред най-успешните международни изложби са тези, състояли се във Виена, Амстердам, Брюксел, Барселона, Сейнт Луис, Торино и Филаделфия.

Тези събития неизбежно довели до многобройни конфликти на интереси и често са се характеризирали с много слаба организация. Това състояние на объркване, причинени от участващите правителства създавали сериозни проблеми , като в резултат на това те смятат, че трябва да се установят правила за предотвратяване на разпространението на изложби и предоставят на участниците с определени гаранции.

Приемането на международно споразумение за изложенията е изглеждало крайно необходимо. През 1912г. немското правителство е поело инициативата, и призовава заинтересованите правителства заедно да разработят основите за такова споразумение. Правителствата бързо реагират и изразяват желание да се установят правила за подобряване на отношенията между организаторите и участниците, между правителствата на поканените държавни и частни изложителите. В Берлин на Дипломатическа конференция, е въведена основата за международна конвенция, уреждаща международни изложби. Въпреки че е прието дипломатически решение, че води не е ратифицирано, тъй като е обявена война през 1914г.

Правителствата поемат въпроса отново през 1920г. На 22-ри ноември 1928г., в друга конференция в Париж, делегатите на тридесет и една страни подписват първата конвенция, уреждаща по конструктивен начин, организиране на международни изложения.

Международната конвенция от 1928г. предявен ред към света изложенията, чрез регулиране на тяхната честота и очертаване на правата и задълженията на изложителите и организаторите. В същото време е създадено и Бюрото за международните изложения, с цел да се гарантира спазването на разпоредбите на Конвенцията.

С оглед на прецеденти, които са били констатирани от Бюрото по време на четиридесетте години от провеждането на световните изложения, а също и с оглед на новите икономически данни (по-бърз темп на растеж, намалява времето за пътуване, както и появата на нови страни на световната сцена), след задълбочен анализ е довело до преразглеждане и допълване на Конвенцията от 1928г.

Следват три протокола, сключени през 1948г., 1972г. и 1988г. - допълват Конвенцията по ключови въпроси на изложбената честота и организирането на световните изложения.

Признати Световни изложения
   Лондон 1851    Париж 1855    Лондон 1862    Париж 1867    Виена 1873    Филаделфия 1876    Париж 1878
   Мелбърн 1880    Барселона 1888    Париж 1889    Чикаго 1893    Брюксел 1897
   Париж 1900    Сейнт Луис 1904    Лиеж 1905    Милано 1906    Брюксел 1910
   Торино 1911    Гент 1913    Сан Франциско 1915    Барселона и Севиля 1929    Чикаго 1933

Универсални Изложения
   Брюксел 1935    Париж 1937    Ню Йорк 1939    Порт-о-Пренс 1949    Брюксел 1958    Сиатъл 1962
   Монреал 1967    Осака 1970    Севиля 1992    Хановер 2000    Шанхай 2010
   Милано 2015    Дубай 2020    Осака 2025

Специализирани Изложения
   Стокхолм 1936    Хелзинки 1938    Лиеж 1939    Париж 1947    Стокхолм 1949
   Леон 1949    Лил 1951    Ерусалим 1953    Рим 1953    Неапол 1954
   Торино 1955    Хелзингборг 1955    Бейт Даган 1956    Берлин 1957    Торино 1961
   Мюнхен 1965    Сан Антонио 1968    Будапеща 1971    Spokane 1974    Окинава 1975
   Пловдив 1981    Ноксвил 1982    Ню Орлиънс 1984    Пловдив 1985    Цукуба 1985
   Ванкувър 1986    Brisbane 1988    Пловдив 1991    Генуа 1992    Таеджон 1993
   Лисабон 1998    Аичи 2005    Сарагоса 2008    Иезу 2012    Астана 2017    Буенос Айрес 2023

Градинарски изложения (AIPH)
   Флориаде 1960    Хамбург 1963    Виена 1964    Париж 1969    Амстердам 1972
   Хамбург 1973    Виена 1974    Монреал 1980    Амстердам 1982    Мюнхен 1983
   Ливърпул 1984    Осака 1990    Зоетмеер 1992    Щутгарт 1993    Кунминг 1999
   Харлемермеер 2002    Рощок 2003    Чанкг Майн 2006/7    Венло 2012    Анталия 2016
   Берлин 2017    Пекин 2019    Доха 2021    Алмере 2022

Година Държава Място Категория на изложението Тема Период Площ
хектара
Държави участнички Посетители
1893 САЩ CHICAGO универсално 400 години от откриването на Америка 1 май
18 окт
290 19 страни
30 колонии
27,500,000
1897Белгия BRUXELLES универсално 24 апр
8 ноем
132 27 7,800,000
1900 Франция PARIS универсално Оценка на един век 15 апр
12 ноем
120 58 50,860,801
1904 САЩ ST.LOUIS универсално Очарователните илюминации 30 апр
1 дек
500 60 19,694,855
1905 Белгия LIEGE Отбелязване на 75-та годишнина от независимостта на Белгия 27 апр
28 ноем
70 31 7,000,000
1906 Италия MILANO универсално Транспортът 28 апр
11 ноем
100 25 10,000,000
1970 Япония OSAKA
EXPO’70
универсално Прогрес и хармония за човечеството 15 март
13 септ
330 76 страни
16 международни организации
64,218,770
1981 България PLOVDIV
EXPO’81
специализирано Земя - планета на живота 14 юни
14 юли
4.66 36 1,500,000
1985 Япония TSUKUBA
EXPO’85
специализирано Жилища и околна среда 16 май
16 септ
111 20 334 727
1985 България PLOVDIV
EXPO’85
специализирано Постиженията на младите изобретатели 4 ноем
30 ноем
3.5 86 1,000,000
1990 Япония OSAKA
EXPO’90
специализирано Връзката градини, зеленина и човешкия живот при създаването на блага през 21-ви век 1 апр
30 септ
140 82 23,126,934
1991 България PLOVDIV
EXPO’91
специализирано Младежкото новаторство за един мирен свят 7 юни
7 юли
2.5 31 1,200,000
1992 Испания SEVILLE
EXPO’92
универсално Ерата на отктирията 20 апр
12 окт
215 152 41,814,571
1992 Италия GENOVA
Colombo'92
специализирано Кристофор Колумб - корабът и морето 15 май
15 авг
6 54 1,694,800
1993 Корея TAEJON
EXPO’91
специализирано Предизвикателството - нов път на развитие 7 авг
7 ноем
25 141 14,005,808
1993 Германия STUTTGART
IGA’93
специализирано Градът и природата 23 апр
17 окт
64 19 7,311,000
1998 Португалия LISBON
EXPO’98
специализирано Океани - наследство за бъдещето 22 май
30 септ
50 155 10,128,204
2000 Германия HANNOVER
EXPO'2000
универсално Човек, природа, технологии 1 юни
31 окт
160 155 18,000,000
2002 Холандия HARLEMERMER
Floriade'2002
специализирано Принос на градинарството в качеството на живот в 21-ви век 5 апр
20 окт
65 30 2,100,000
2005 Япония АИЧИ
EXPO'2005
специализирано Мъдростта на природата 25 март
25 септ
173 121 22,049,544
2008 Испания ZARAGOZA
EXPO’2008
специализирано Вода и устойчиво развитие 14 юни
14 септ
25 105 5,600,000
2010 Китай SHANGHAI
EXPO'2010
универсално По-съвършен град, по-добър живот 1 май
31 окт
528 189 73,080,000
2012 Холандия Венло
FLORIADE'2012
специализирано Станете част от театъра на природата! 5 апр
7 окт
66 42 2,046,684
2016 Турция Анталия
EXPO'2016
специализирано Цветята и децата 23 апр
30 окт
112 50 2,500,000

  02 931-1573
  02 931-9880

office@expocenter-bg.com